UTM, Keysight dan Tekmark Meterai Perjanjian MoA Penyelidikan 5G

Memorandum Perjanjian (MoA) telah ditandatangani di antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd. (Keysight), Keysight Technologies Sales (Malaysia) Sdn. Bhd. Dan Tekmark Sdn. Bhd. Untuk melancarkan Makmal Penyebaran 5G UTM-Keysight secara rasmi. Makmal mudah alih di roda ini menjadi tuan rumah peminat saluran gelombang 5G milimeter pertama Malaysia, satu penyelesaian yang dibuat khusus oleh Keysight Technologies untuk menyokong penyelidikan gelombang mikro 5G canggih di negara ini.

Kemudahan penyelidikan dan pembangunan bernilai Ringgit yang dibiayai oleh Keysight Technologies, UTM dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (MoHE) Malaysia, merupakan satu contoh perkongsian awam-swasta yang berjaya yang selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015- 2025 dan Rancangan Global UTM 2012-2020, dengan matlamat untuk menjalankan dan menghasilkan penyelidikan bertaraf dunia.

“Perkongsian antara Pusat Komunikasi Wayarles (WCC) UTM, Keysight dan Tekmark adalah contoh kehidupan sebenar konsep ‘Industri dan Akademia adalah Salah satu’ yang dipuji oleh Menteri Pengajian Tinggi, Dato ‘Seri Idris Jusoh. Saya berharap dengan baik bahawa kedua-dua WCC UTM, Keysight dan Tekmark dapat terus berkerjasama dengan baik, demi kebaikan semua empat institusi, masyarakat dan negara, “kata Datuk Ahmad Fauzi Ismail, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi).

“Keysight berbangga menjadi sebahagian daripada kerjasama penting ini untuk memacu penyelidikan dalam 5G dan memudahkan peningkatan kemahiran dan keupayaan bakat kejuruteraan Malaysia. Ini akan membawa kita lebih dekat ke masa depan dan membuka jalan untuk penggunaan 5G yang akhirnya akan membuka peluang dunia yang baru – berfungsi sebagai asas bagi teknologi baru dan baru seperti kereta yang bersambung dan autonomi, dron, kecerdasan buatan , realiti maya dan internet perkara, “kata Naib Presiden & Pengurus Besar Dato ‘Noorashidah Ahmad, Pemenuhan Order Global & Rangkaian Bekalan Teknologi Keysight dan Pengurus Besar Keysight Malaysia.

“Tekmark teruja dan terhormat dapat meneruskan hubungan rapat kami dengan UTM sejak tahun 1994. Saya yakin dengan perkongsian terbaru ini antara UTM, Keysight Technologies dan Tekmark, UTM dapat menjadi hab terkemuka bukan sahaja untuk Penyelidikan dan Pembangunan 5G tetapi juga merupakan pusat untuk membangunkan modal insan generasi seterusnya, sejajar dengan Pelan Transformasi Negara 2050 (TN50), “kata Pengerusi Tekmark Sdn Bhd, Dato ‘Seri Dr Mohd Ariff Araff.

Keysight, syarikat pengukuran elektronik terkemuka di dunia, telah bekerjasama dengan penyelidik terkemuka di seluruh dunia untuk mempercepatkan R & D teknologi 5G dengan kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Di bawah kerjasama ini, Keysight, dengan rekod prestasi dan kepakarannya dalam ujian dan pengukuran gelombang mikro 5G, akan bergabung dengan penyelidik UTM untuk berinovasi dan membawa penemuan baru kepada kehidupan. Tekmark (Rakan Teknologi yang Dibenarkan oleh Keysight di Malaysia) akan membantu memudahkan, menyokong, dan menyampaikan aktiviti untuk membantu UTM mendapatkan status akreditasi untuk Makmal Penyebaran 5G, Makmal Kadar Penyerapan Spesifik dan Makmal Evolusi Jangka Panjang di Pusat Komunikasi Tanpa Wayar.

Teknologi Wave Millimeter adalah sempadan baru untuk broadband kelajuan tinggi ultra gigabit setiap saat. Gelombang milimeter yang meliputi frekuensi dari 30GHz hingga 300GHz menawarkan sejumlah besar lebar jalur untuk menyokong aplikasi jalur lebar 5G yang dipertingkatkan seperti realiti tambahan, realiti maya dan streaming video definisi ultra tinggi. Beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi dalam spektrum gelombang milimeter memberikan cabaran baru di mana ia sangat sensitif terhadap faktor persekitaran seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan dan hujan. Hasil yang ada pada penyelidikan penyebaran gelombang milimeter terutamanya memberi tumpuan kepada persekitaran yang sederhana. Oleh itu, matlamat utama untuk menubuhkan makmal Penyiaran 5G UTM-Keysight ini adalah mengkaji kesan persekitaran tropika kepada penyebaran gelombang milimeter.

Di bawah kerjasama ini, Pusat Komunikasi Tanpa Wayar (WCC) adalah pusat penyelidikan UTM yang akan bekerja rapat dengan Keysight untuk mengkaji penyebaran gelombang milimeter dalam persekitaran tropika. WCC adalah satu-satunya Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi Kebangsaan (HI-COE) yang diiktiraf oleh KKM di kawasan penyelidikan khusus teknologi tanpa wayar 5G. Dengan sokongan daripada kerajaan dan industri, WCC UTM berhasrat untuk menjadi pusat penyelidikan 5G terkemuka di rantau ini.

Dokumen MoA ditandatangani oleh Timbalan Naib Canselor UTM (Penyelidikan & Inovasi), Prof. Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Naib Presiden & Pengurus Besar, Pemenuhan Pesanan Global & Rangkaian Bekalan Teknologi Keysight dan Pengurus Besar Keysight Malaysia, Dato ‘Noorashidah Ahmad, Pengurus Besar Keysight Technologies Sales (Malaysia) Sdn. Bhd., Encik Lee Choon Seng dan Pengerusi Tekmark Sdn Bhd, Dato ‘Seri Dr Mohd Ariff Araff. Majlis menandatangani itu telah diadakan di Bilik Mesyuarat Canseleri, Menara Razak,UTM Kuala Lumpur.

ihadir: Sistem Perakam Waktu Baru UTM

Sistem Perakam Waktu Baru ihadir UTM sila >>>KLIK SINI<<<


Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah memutuskan supaya semua pejabat dan
agensi Kerajaan di peringkat Persekutuan menggunakan kad perakam waktu untuk
mengawal waktu pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan datang dan pulang dari
pejabat. Tujuannya ialah untuk menjamin supaya mereka menjalankan tugas dengan
dedikasi dan tekun selama tidak kurang dari jumlah waktu pejabat yang ditetapkan oleh
Kerajaan bagi mereka.

2. Keputusan ini perlu dilaksanakan disemua pejabat dan agensi Kerajaan Persekutuan
mulai dari sekarang. Badan-badan Berkanun dan Kerajaan-Kerajaan Negeri juga adalah
diminta untuk turut melaksanakan sistem ini supaya terdapat keselarasan pengawalan
selama peringkat Kerajaan di negara ini.

Cara Pelaksanaan
3. Pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri, akan mengeluarkan panduan tentang cara pelaksanaan sistem
penggunaan kad perakam waktu itu secara berasingan.

4. Ketua-ketua Setiausaha Kementerian hendaklah mengambil tindakan sesuai
melaksanakan keputusan ini di Kementerian mereka masing-masing dan juga di jabatanjabatan
dan Badan-badan Berkanun di bawah pengawasan Kementerian mereka. Untuk
melaksanakan keputusan ini peruntukan boleh diperolehi daripada Perbendaharaan untuk
pembelian alat-alat yang diperlukan melalui urusan kontrak Perbendaharaan. Nasihatnasihat
lain jika perlu untuk melaksanakan keputusan ini bolehlah diminta dari Unit
Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia (MAMPU), Jabatan Perdana
Menteri.

Pemakaian
5. Kerajaan sedar bahawa sistem penggunaan kad perakam waktu itu mungkin
menghadapi masalah bagi pejabat-pejabat yang mempunyai pegawai-pegawai dan
kakitangan yang menjalankan tugas diluar waktu biasa, diluar waktu pejabat atau
mengikut giliran (shift) yang lain dari waktu biasa.

6. Pejabat-pejabat begitu tidak dikecualikan dari menggunakan sistem tersebut, tetapi
bolehlah mengadakan ubah suaian mengikut budi bicara Ketua-ketua Jabatan masingmasing.
Walau bagaimanapun kelonggaran ini adalah tertakluk kepada panduan yang
dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia
(MAMPU).

UTM SMART: Aplikasi Digital Lifestyle Inisiatif UTM

Kegunaan Kemudahan Teknologi dalam Kehidupan Seharian

Antara semua definisi yang ada, pada pandangan saya Teknologi Informasi itu merupakan suatu implementasi ataupun pengembangan dan perancangan suatu aplikasi yang akan membantu manusia dalam menyimpan, mengubah, mahupun menyebarkan sesuatu informasi.

Teknologi ini telah dikenali lebih dahulu sebelum ilmu sains dan teknik. Oleh kerana sesuatu teknologi informasi yang sering dikaitkan dengan suatu penemuan baru yang lebih mudah dari penemuan terdahulu. Contohnya walaupun penemuan yang sudah sangat lama misalnya seperti roda, tetapi masih juga disebut sebuah teknologi kerana lebih memudahkan daripada yang lama cuma hanya berupa sepotong kayu.

Setiap saat, setiap jam kemungkinan kita tidak pernah terlepas dari peranan sebuah teknologi informasi. Contohnya ketika rakan-rakan kita menggunakan smartphone dalam untuk menjelajah jaringan sosial. Betul tak?…handphone tersebut merupakan salah satu dari jenis teknologi informasi yang lain selain dari TV, Komputer, dan perangkat elektronik lain dalam sebuah keluarga.

Dari berbagai jenis-jenis teknologi informasi, tetapi manfaatnya pun juga banyak persaingannya. Namun sebelum melihat manfaatnya, ada baiknya kita cuba lihat dulu dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri bagaimana?. Kita dapat melihatnya dari berbagai sumber, bermula dari peningkatan kemajuan efisiensi kehidupan manusia, baik secara individu , dalam berbagai bidang , mahupun dalam suatu kelompok besar. Dengan adanya kemajuan dari teknologi informasi maka kita akan merasakan lebih mudah untuk membuat sesuatu kegiatan kita dalam hal tenaga, menjimat masa, mahupun kos dan sebagainya. Sehingga menghasilkan peningkatan kemajuan tanpa bersusah payah untuk kita melaksanakannya.

Manfaat dari teknologi informasi

Manfaat teknologi informasi ini secara umumnya iaitu :
Membuka peluang bisnes baru secara alami.
Terciptanya suatu lapangan pekerjaan baru.
Terciptanya peningkatan sesuatu layanan informasi dari jarak jauh dalam hal bidang kesihatan(telemedicine).
Adanya peningkatan kuantiti mahupun kualiti suatu pelayanan umum.
Memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dalam melakukan komunikasi.
Mudahnya pembentukan e-Learning yang boleh di manfaatkan sebagai prasarana dalam memperbaiki system dalam pendidikan.

Boleh memperkaya pengetahuan serta ilmu dalam berbagai bidang boleh jadi termasuk dalam aspek kebudayaan. Dan proses demokrasi akan terdorong dalam berbagai hal.
Untuk berbicara tentang manfaat teknologi informasi yang begitu luas, Dunia IT sangat sulit untuk dijelaskan secara satu persatu dengan lebih terperinci. Namun disebalik manfaat teknologi informasi ini secara umum, juga ada terdapat dalam berbagai bidang, baik dalam agensi kerajaan, bidang pendidikan , selain untuk mendidik mahupun untuk peserta lain dan sebagainya.

Menyedari akan perkara ini, maka terciptalah aplikasi Usmart oleh Pusat Teknologi Maklumat, CICT, UTM Johor Bahru untuk memudahkan staf akademik dan bukan akademik untuk membuat slide kehadiran dengan mudah cuma hanya scan QR code yang telah disediakan di ruang masuk Dewan Sultan Iskandar (DSI) atau Dewan Azman Hashim untuk tujuan rekod CPD mereka.

Sebagai satu insiatif UTM Digital Lifestyle, aplikasi UTMSmart akan digunakan untuk merekod kehadiran staf ke Majlis Perhimpunan Bulanan bermula daripada bulan Mac ini.

Aplikasi ini perlu dimuat turun dan diinstalasi ke telefon pintar anda (sistem operasi Android 4.4 dan ke atas) bagi membolehkan kehadiran anda direkodkan.

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk merekod kehadiran anda menggunakan UTMSmart :

Sila muat turun aplikasi ini di Google Play dan cari aplikasi UTMSmart atau terus ke pautan UTMSmart@GooglePlay.
Sila imbas QR di dalam Dewan Sultan Iskandar/ Dewan Azman Hashim menggunakan aplikasi UTMSmart ini. Panduan lengkap telah disertakan di pautan UTMSmart Google Play.

Sumber:
Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM),
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi.
Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.

Cara Semak User ACID UTM

Perkomputeran ACID UTM Akademik?

Perkomputeran akademik menggabungkan inovatif, keberkesanan teknologi maklumat dan kepentingan perancangan, perlaksanaan serta perkhidmatan sokongan untuk meningkatkan teknologi sistem pendidikan untuk masyarakat kampus UTM.

Apa itu Academic Computing ID (ACID)?

ACID ialah sebahagian daripada servis komputer, yang mana menyediakan ID unik pengguna melalui pengesahan dari server untuk penggunaan log masuk sistem perkomputeran akademik. Semua pelajar mempunyai ID pengguna tersendiri setelah mendaftar program melalui fakulti masing-masing. Manakala, staf perlu mempunyai akaun mel UTM rasmi terlebih dahulu sebelum memohon akaun ACID.

Sistem yang menggunakan ACID ialah:

1. Virtual Private Network (VPN) ACID
2. UTM Library Online Database
3. UTMotion
4. UTMShare
5. Eportfolio
6. OBE UTM
7. Staff Portal
8. Cyberubp UTM
9. Elearning UTM *
10. AIMS2000 **
11. SPS ***
12. GSMS ***

Contoh cara untuk mengetahui UserID dan Password ACID UTM:

Sila semak  UTM ACID sekarang!  ->>>KLIK SINI<<<-

Cyber Security: Bahaya Laman Web Tanpa Security

Bahaya Laman Web Tanpa Security HTTPS

Hari ini keselamatan siber sangat complicated, internet sangat mudah diakses oleh sesiapa sahaja, ia boleh menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketahui dengan siapa yang anda berurusan atau apa yang anda layari. Pemangsa, penjenayah siber, pembuli, dan perniagaan yang korup akan cuba memanfaatkan pengunjung yang tidak berwaspada. Cuba layari juga laman web CybersecurityMalaysia untuk maklumat lanjut.

Contoh risiko internet
Pencuri identiti menggunakan maklumat yang mereka temui dalam talian untuk memanupulasi akaun bank atau memalsukan maklumat akaun bank kredit anda. Phishing adalah tipu helah yang biasa digunakan di laman web yang telah digodam dan berpura-pura seolah-olah mereka adalah entiti yang sah. PayPal dan eBay adalah dua ecommerce yang menjadi sasaran yang paling biasa untuk tujuan penipuan phishing.


Laman web jejaring sosial yang popular seperti Facebook juga tidak terkecuali menjadi sasaran penipuan.

Banyak serangan malware hari ini berlaku melalui gabungan e-mel yang menipu (spam) dan laman web yang telah dikompromi. Berinteraksi dengan spammer boleh meletakkan maklumat peribadi anda berisiko serta boleh memuat turun virus ke dalam komputer anda dan seterusnya  tersebar ke komputer lain di dalam rangkaian network yang sama. Jangan buka e-mel daripada sumber yang tidak diminta atau alamat e-mel yang tidak diketahui, dan ambil langkah untuk mengurangkan jumlah spam yang masuk ke peti masuk e-mail anda.

Penapisan spam
Gunakan perkhidmatan Kuarantin Spam seperti Symantec, perkhidmatan yang disediakan oleh MIT untuk menapis e-mel yang tidak diingini. Perkhidmatan ini memindah semua e-mel yang masuk sebelum menyampaikannya, mengidentifikasi potensi spam menggunakan beberapa ujian, dan menyaringnya ke pelayan Kuarantin Spam.

Phishing
Sesetengah e-mel spam diambil sebagai sah dengan mesej yang direka untuk memerangkap “phish” yang tidak berkemahiran dalam perkara ini (mangsa). Alamat e-mel pengirim, logo, tanda dagangan, dan kata-kata manis untuk memerangkap yang digunakan dalam mesej itu sering memudahkan  teknik penipuan mereka. Bagaimana mengenal pasti e-mel pancingan data (Phishing).

Phishing juga boleh berlaku di laman web yang telah digunakan untuk menyamar sebagai tapak yang sah, seperti halaman log masuk untuk laman web perbankan. Selepas anda memasukkan nama pengguna (ID) dan kata laluan (Password), maklumat itu akan dicuri dan digunakan untuk aktiviti mengambil atau menyedut duit didalam akaun anda.

Apakah itu Spam?

Jawapan

E-mel pukal tidak diminta sering dirujuk sebagai spam, penggunaan dengan nama yang sama.

Kata kunci di sini tidak diminta: spam, seperti sesuatu yang anda minta. Ia muncul dalam peti masuk (berulang kali), mengambil perhatian anda dari e-mel yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang berkaitan. Spam menjana berjuta-juta dolar setahun daripada kegiatan aktiviti mereka.

Anda mungkin telah melihat banyak e-mel yang tidak berguna di dalam peti masuk. Siapa orang ini dan bagaimana mereka mendapat alamat anda? Bagaimana mereka menghantar mesej yang tidak bertanggungjawab ini, e-mel adalah satu bentuk pengiklanan mudah dan murah, selain itu e-mail juga sering menjadi platform untuk orang-orang kaki menipu.

E-mel jenis ini, kadang-kadang dipanggil spam atau e-mel komersil (UCE) atau pukal (UBE) yang tidak diminta, menjadi kebiasaan. Walaupun berkaitan dengan spam, terdapat organisasi sah yang bekerja untuk memeranginya melalui undang-undang yang dicadangkan, pelaporan spam, dan pilihan penapisan yang lebih baik.

Syarat Permohonan Kemasukan Ke UTM

UTM, Johor Bahru

UTM, Johor Bahru

Syarat dan kelayakan memohon untuk Kemasukan ke UTM Johor Bahru, UTMKL, UTM Pagoh.

Permohonan melanjutkan pengajian di UTM dan universiti awam, swasta seluruh Malaysia yang menawarkan kursus-kursus akademik 2017/2018 di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Anda seorang pelajar lepasan SPM/STPM yang ingin memohon masuk ke universiti atau IPTA awam dan swasta tempatan lain di Malaysia.

Masih lagi tercari-cari dan mencongak-congak universiti manakah yang sesuai untuk melanjutkan pengajian di seluruh negara. Apakah kursus-kursus yang sesuai untuk dipohon, jom!…mari kita semak senarai kursus yang ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar ke IPTA bagi Lepasan Matrikulasi/Asasi untuk permohonan Ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM, Matrikulasi/Asasi, & Diploma/Setaraf.

Pendaftaran dan pengambilan Pelajar Baharu yang ingin masuk Universiti dan Program Pengajian Sarjana Muda di UTM, Johor Bahru dan UTM Kuala Lumpur.

Program Pengajian
Maklumat yang berikut menyediakan pelajar ijazah bakal dengan ringkasan program yang ditawarkan di Fakulti.

Pengajian Lepasan SPM/STPM, Matrikulasi/Asasi, & Diploma/Setaraf

Kursus-kursus pengajian yang ditawarkan di UTM adalah seperti berikut dibawah:

Bagi Program Ijazah Pertama: 

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
Sarjana Muda Seni Bina
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian dan Keselamatan Komputer)
Sarjana Muda Sains Komputer (Pangkalan Data Systems)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Grafik dan Perisian Multimedia)
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Elektronik
Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Bioproses)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Gas)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal Architecture-Naval dan Kejuruteraan Offshore)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
Sarjana Muda Senibina Landskap
Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Precision
Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Industri dan Psikologi Organisasi)
Sarjana Muda Ukur Bahan
Sarjana Muda Sains (Kimia)
Sarjana Muda Sains (geoinformatics)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik (Industrial Physiscs)
Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)
Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi
Ijazah Sarjana Muda Sains Pembinaan
Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi Industri
Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)
Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Building Construction)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik Elektronik)
Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Nuklear) – Baru!


Bagi Program Diploma:
Diploma Seni Bina
Diploma Kejuruteraan Awam
Diploma Sains Komputer (Teknology Information)
Diploma Sains Komputer (Multimedia)
Diploma Kejuruteraan Elektronik
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Mekatronik)
Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa
Diploma Ukur Tanah
Diploma Pengurusan Teknologi
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
Diploma Ukur Bahan
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
Diploma Penilaian

Maklumat lanjut sila layari website UTM: >>>Klik Sini<<<

Charby Sense: Kabel Pengecas Pintas Inovasi Pelajar UTM

Charby Sense Smart Cabel Charger

Kadang-kadang kita terikut-ikut dalam dunia teknologi baru masa kini hingga kita terlupa untuk memperbaiki teknologi yang sedia ada. Contohnya, kabel pengecas Smart Phone. Ketika dirumah semasa anda sedang membuat kerja dirumah sambil-sambil tu…mengecas telefon pintar anda. Begitu juga pada waktu malam ketika sedang tidur, tidakkah anda perasan ia memerlukan masa yang terlalu lama?

Pengecas yang berbeza akan mengenakan kadar masa yang berbeza pada peranti Android pada kadar yang berbeza, dan sesetengah pengecas yang kurang berkualiti mungkin tidak akan mampu mengecas pada kadar masa yang pantas dan jimat masa. Sekiranya anda pernah mengalami masalah mengecas peranti, atau sekadar ingin menguji keberkesanan kabel pengecas tersebut.

Setiap kabel pengecasan adalah berbeza, tetapi idea terbaik adalah menguji untuk mengukur tahap pengecasan.Terdapat beberapa kaedah yang berbeza yang dibuat oleh pengeluar cip dan pengeluar telefon pintar untuk membolehkan alat pengecas boleh mengecas sebanyak mungkin watt, dibantu oleh kabel pengecasan yang berkualiti tinggi.

Menyedari permasalahan yang sering dihadapi oleh pengguna telefon pintar ketika mengecas bateri, dua pelajar Master daripada Universiti Teknologi Malaysia Skudai tampil mencipta kabel pintar yang dikenali sebagai Charby Sense.

Dalam temuramah bersama Astro Awani, dua pelajar terbabit, Lim Thol Yong dan Cheok Ming Jin telah menerangkan bahawa kabel pintar itu dicipta untuk mengatasi masalah jangka hayat bateri dengan cara memutuskan arus elektrik apabila peranti sudah dicas penuh.

Charby sense juga mempunyai penunjuk yang akan memberitahu sama ada arus elektrik itu kuat atau lemah ketika proses pengecasan berlaku.

Selain itu, perbezaan ketara Charby dan kabel pengecasan yang lain adalah ia diperbuat daripada bahan kalis peluru iaitu Kevlar yang mana ia tiga kali lebih tahan daripada kabel biasa.

Menurut Ming Jin, kabel pintar ini bakal berada dipasaran pada bulan April dan dijual pada lingkungan harga RM80 katanya.

Tonton di Astro Awani: >>>Klik Sini<<<

Sistem Pengurusan Sumber Manusia HRfin UTM

Sistem Pengurusan Sumber Manusia HRfin UTM

Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantu atau mengendalikannya. Begitu juga kisahnya dengan UTM sebagai sebuah organisasi besar dan juga sebuah Universiti yang ramai staf terdiri dari Staf Pelaksana dan Profesional serta Staf Akademik yang terdiri dari Pensyarah.

Tujuan diwujudkan sistem Pengurusan Sumber Manusia iaitu yang dinamakan Sistem HRfin UTM yang dibangunkan oleh pihak CICT dan dikalangan penyelidik UTM untuk membantu mengurus dengan cekap dan berkesan Pengurusan Sistem Manusia. Selain itu juga berupaya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Dahulu, sumber manusia dikenali sebagai ‘kos’ kepada organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi berbagai bentuk faedah dan cuti, bonus dan faedah kesihatan. Kini, mereka dikenali pula sebagai ‘aset’ kepada organisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah nadi utama dalam sesebuah organisasi agar ia dapat bergerak dengan lancar. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Pengurusan tertinggi organisasi juga memastikan tenaga kerja yang menerajui organisasi mereka mampu memanifestasikan misi, objektif dan saranan korporat, dengan kata lain ‘making things happen’. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat organisasi.

Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan yang rapat sesama individu. Di samping itu juga, ia menumpukan terhadap pencapaian dan kehendak serta keperluan kepada pelanggan, di mana ia boleh membantu organisasi memberi kepuasan kepada keperluan luaran pelanggan. Pengurusan sumber manusia merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan sumber manusia yang merupakan kunci kepada kejayaan organisasi. Pekerja merupakan harta yang penting dan berharga berbanding dengan sumber lain dalam organisasi.

Pengurusan Sumber Manusia memainkan peranan penting dalam organisasi. Bidang pengurusan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dikawal bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. Oleh yang demikian, Pengurusan Sumber Manusia akan menitikberatkan aspek motivasi pekerja termasuklah persekitaran dan peluang agar pekerja dapat menggunakan bakat dan kebolehan mereka untuk kemajuan diri sendiri dan organisasi.

Dalam sesebuah organisasi, satu unit khas telah diwujudkan yang dinamakan sebagai Bahagian Sumber Manusia atau HR Department. Bahagian ini terdiri dari beberapa kakitangan yang diketuai oleh seorang Pengurus Sumber Manusia, yang akan mengawal dan memantau kelancaran dalam syarikat atau organisasi. Berikut digariskan tiga peranan utama Pengurus Sumber Manusia yang anda perlu tahu dalam sesebuah organisasi.

1. Mendatar (A Line Function)

Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam bahagian atau jabatan yang menjalankan sesuatu tugas sahaja dan mempunyai pekerja di dalam bidang dan latihan yang sama. Contohnya, pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan dengan jabatan dan memberi arahan terus kepada staf di bawah bahagian atau jabatannya tentang sesuatu tugasan.

2. Penyelaras Tugas dan Aktiviti (A Coordinative Function)

Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam kerja-kerja merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal pekerja dan tugas-tugas dalam sesebuah organisasi. Pengurus sumber manusia turut mempunyai pengurus lain yang bertugas sebagai subordinat iaitu pengurus sumber manusia yang akan mengurus pengurus yang lain. Pengurus sumber manusia bertindak selaku penyelia bagi pekerja bukan pengurusan sebagai subordinatnya. Pengurus sumber manusia membuat penyelarasan tugas dan aktiviti dan penyelarasan ativiti umumnya adalah selaras dengan kehendak sesebuah organisasi.

3. Penasihat dan Pembantu Staff (Staff Functions [Assist and Advise] )

Pengurus sumber manusia boleh bertindak selaku penasihat dan pembantu kepada pengurusan atasan. Pengurus sumber manusia akan mengambil tindakan pembetulan apabila organisasi menghadapi berbagai kesukaran yang tidak dijangka termasuklah menjadi orang tengah dalam menyelesaikan sebarang pertikaian (isu-isu syarikat) yang berbangkit. Selain itu, pengurus sumber manusia juga bertindak sebagai perunding berkaitan dengan isu yang perlu ditangani dan diselesaikan melibatkan perundingan seperti perundingan antara pihak pengurusan syarikat dengan kesatuan sekerja.

Perancangan sumber manusia oleh pengurus sumber manusia merupakan proses yang mengkaji secara sistematik keperluan sumber manusia untuk memastikan agar bilangan pekerja yang berkemahiran diperlukan oleh sesebuah organisasi mencukupi. Perancangan sumber manusia bertujuan untuk mengekal dan meningkatkan keupayaan organisasi, agar mencapai objektif korporat melalui sumbangan daripada sumber manusia. Pengurus sumber manusia turut terlibat dalam proses perancangan strategik sesebuah organisasi.

Perancangan strategik merupakan satu proses di mana pihak pengurusan atasan menentukan tujuan dan matlamat keseluruhan organisasi serta bagaimana untuk mencapainya. Melalui perancangan strategik, organisasi akan menetapkan objektif-objektif utama dan membuat perancangan komprehensif untuk mencapai objektif-objektif berkenaan, dan selepas strategi organisasi ditentukan maka perancangan sumber manusia boleh dilaksanakan.

1.2 DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Menurut Bohlander et al (2001), pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Manakala Ivencevich (2001) pula mentakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.

Di samping itu, terdapat berbagai perspektif terhadap fokus pengurusan sumber manusia iaitu:

Pengurusan sumber manusia dianggap pengurusan manusia yang mengurus pekerja sebagai aktiviti langsung dan interpersonal.
Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan personalia yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal untuk penilaian, pemilihan, latihan dan sebagainya.
Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan strategik yang menekankan pekerja sebagai harta dalam sesebuah organisasi.

Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan, dasar dan sistem yang mempengaruhi tingkahlaku, sikap dan prestasi pekerja. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia), menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan), memilih pekerja (pemilihan), mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan), memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan), menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi), dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja), Noe et al. (2000).

Amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dibentuk dan digunakan untuk membantu mencapai matlamat dan objektif perniagaan dan organisasi. Menurut Tsui dan Gomez Meija (1998), Danaley dan Huselid (1996) amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dikaitkan dengan prestasi organisasi di mana ia boleh mempengaruhi kepuasan pekerja dan pelanggan, inovasi, produktiviti dan juga pembangunan reputasi yang baik di kalangan organisasi lain.

Jadual 1.1 : Fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia.

Fungsi

Aktiviti
Perancangan dan Perekrutan
Temuduga, perekrutan, ujian
Latihan dan Pembangunan
Orientasi, kemahiran, latihan, pendidikan, peningkatan produktiviti, pembangunan dan laluan kerjaya
Pampasan
Mentadbir gaji dan upah, penyediaan faedah dan elaun, bonus, penghargaan dan pujian, pampasan eksekutif, penilaian pekerjaan, struktur pampasan
Prestasi
Mengurus prestasi, membentuk piawaian prestasi, tindakan pembetulan, kaedah penilaian, temubual prestasi
Kemudahan
Insurans, pengurusan cuti, pelan persaraan, pembahagian keuntungan
Perkhidmatan Pekerja
Program bantuan pekerja, pemindahan kerja, perkhidmatan
Rekod peribadi
Sistem maklumat, rekod tentang pekerja
Pekerja dan Hubungan Komuniti/ Masyarakat
Kajian sikap, hubungan pekerja, pematuhan peraturan dan polisi, disiplin, undang-undang buruh
Keselamatan dan kesihatan
Pembentukan polisi, pemantauan pelaksanaan polisi, penguatkuasaan, pengawasan keselamatan, latihan keselamatan, ujian kesihatan, penyediaan peralatan perlindungan peribadi
Perancangan strategik
Pengurusan sumber manusia antarabangsa, ramalan perancangan, gabungan dan perolehan

Berdasarkan aktiviti di atas, maka prinsip pengurusan sumber manusia boleh dirumuskan seperti berikut:

Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi, iaitu dengan jumlah yang cukup, mempunyai kemahiran yang sesuai dan pada masa yang sesuai. Proses ini meliputi perancangan, perekrutan, pemilihan, orientasi dan perancangan berterusan.
Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan kemahiran pekerja dengan menyediakan program-program latihan dan pengembangan, bantuan pendidikan, pertukaran dan pengurusan kerjaya.
Untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan melalui program insentif, penilaian prestasi, kualiti kerja dan program pembangunan organisasi.
Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan kekal dan setia kepada organisasi melalui program seperti pampasan dan kemudahan, ganjaran, kenaikan pangkat, perhubungan majikan dan pekerja, dan program bantuan pekerja.
Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana yang konsisten dengan matlamat organisasi, di samping tidak merendahkan martabat pekerja tersebut di mata pekerja lain.

1.3 FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Fungsi pengurusan sumber manusia merujuk kepada tugas dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk memberi dan menyelaras sumber manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi pelbagai aktiviti yang memberi signifikan kepada semua bahagian dalam organisasi. Byres dan Rue (1998) telah mengenalpasti enam fungsi pengurusan sumber manusia iaitu:

Perancangan Sumber Manusia
Pembangunan Sumber Manusia
Pampasan dan Kemudahan
Keselamatan dan Kesihatan
Perhubungan Industri
Penyelidikan Sumber Manusia

Keenam-enam aktiviti tersebut boleh diperincikan seperti dalam Jadual 1.2 seperti berikut:

Perancangan, Perekrutan dan Pemilihan Sumber Manusia
Melakukan analisa pekerjaan bagi melakukan keperluan yang spesifik bagi tugas-tugas individu dalam organisasi.
Meramal keperluan sumber manusia bagi mencapai objektif sesebuah organisasi.
Membangun dan melaksanakan rancangan bagi mencapai keperluan tersebut.
Merekrut dan mengambil sumber manusia bagi memenuhi tugas-tugas spesifik dalam organisasi.

Pembangunan Sumber Manusia
– Orientasi dan melatih pekerja
– Mengurus dan mengimplimentasi pengurusan dan program-program pembangunan organisasi.
– Membentuk kumpulan yang berkesan dalam struktur organisasi.
– Mereka sistem bagi menilai prestasi setiap pekerja.
– Bantu pekerja dalam membangunkan rancangan kerjaya mereka.

Pampasan dan Kemudahan
– Reka dan implimentasi sistem pampasan dan kemudahan untuk semua pekerja
– Memastikan pampasan dan kemudahan adalah adil dan konsisten.

Keselamatan dan Kesihatan
– Reka dan implimentasi program yang memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.
– Memberi bantuan kepada pekerja yang mempunyai masalah peribadi yang boleh mempengaruhi prestasi kerja mereka.

Perhubungan Industri
Sebagai orang tengah di antara organisasi dan kesatuan sekerja.
Merekabentuk sistem bagi mengurus disiplin dan bantahan.

Penyelidikan Sumber Manusia
Mewujudkan asas maklumat sumber manusia
Bentuk dan implimentasi sistem komunikasi pekerja

1.4 CABARAN SUMBER MANUSIA
Perubahan yang berlaku pada hari ini dari segi globalisasi, teknologi dan lain-lain menyebabkan pengurusan sumber manusia perlu menjadi agen perubahan. Pengurus sumber manusia perlu membuat banyak perkara, memperkenalkan dasar baru, membentuk budaya kerja sihat, membuat organisasi lebih peka kepada persekitaran., fleksibel dan terus bersaing di samping sentiasa memantau persekitaran organisasi.

1.4.1 Perubahan Teknologi
Teknologi yang serba canggih pada masa kini membolehkan pengurus sumber manusia menjadi lebih berkesan di samping dapat mempercepatkan perjalanan berbagai fungsian sumber manusia. Di samping itu, perubahan teknologi memerlukan pekerja yang lebih berpengetahuan yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tentang bidang kerja mereka.

1.4.2 Perubahan Trend Pekerjaan
Lebih ramai kaum wanita memasuki pasaran kerja pada masa kini memerlukan perubahan kepada beberapa aspek fungsian sumber manusia. Ini adalah untuk mengekalkan tenaga kerja di kalangan wanita di sektor pekerjaan, di samping untuk membantu kaum wanita yang menghadapi maslah semasa bekerja. Antara aspek yang diubah ialah cuti bersalin 60 hari yang diberikan kepada wanita, wujudnya organisasi yang memberi waktu kerja anjal untuk mengatasi masalah penjagaan kanak-kanak ketika ibu bekerja. Ini merupakan sebahagian dari perubahan yang dihadapi oleh pekerja wanita pada masa kini.

1.4.3 Buruh Asing
Terdapat ramai pekerja negara luar terutamanya yang datang untuk bekerja di Malaysia seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. Para pekerja dari kategori ini perlu mematuhi peraturan dan undang-undang buruh Malaysia di samping peraturan yang dikeluarkan khas untuk pekerja pendatang ini. Sebagai contoh, mereka perlu mendapat permit pekerjaan Malaysia sebelum bekerja di mana-mana syarikat di Malaysia. Selain itu, mereka perlu menjalani dan lulus ujian kesihatan terlebih dahulu.

1.5 KESIMPULAN
Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi sumber manusia seperti pampasan, perancangan dan perekrutan sumber manusia, pemilihan dan sosialisasi, latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi.

Perutusan Tahun Baharu 2018 Naib Canselor UTM


Tahun 2017 bakal meninggalkan kita tengah malam ini dan selamat datang tahun 2018, ini bermakna segala pengalaman pahit manis akan menjadi lipatan kenangan kita untuk dijadikan sempadan dan panduan untuk menghadapi keadaan pada masa akan datang.

Bersempena Amanat Tahun 2018 dibawah ini adalah petikan ucapan Y.Bhg Datuk Naib Canselor UTM untuk kita hayati bersama:

Kepada

Seluruh warga Universiti Tekonologi Malaysia

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera kepada semua.

Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatNya, kita dikurniakan peluang untuk melalui tahun 2017 yang penuh bermakna ini dan seterusnya melangkah ke tahun 2018.

Pada hari terakhir tahun 2017 ini, saya merenung kembali apa yang telah berlaku sepanjang 365 hari yang lalu. Ia merupakan tahun yang luar biasa untuk UTM, di mana kita bersama-sama bergerak ke hadapan sebagai satu pasukan. Tidak boleh dinafikan, kita telah mencapai pelbagai pencapaian yang amat membanggakan.

Antaranya ialah UTM melonjak dari tangga 288 ke tangga 253 dalam QS World University Rankings 2016/2017, yang meletakkan UTM tergolong dalam kalangan 1% universiti terbaik di dunia, dan juga meraih kedudukan 50 tertinggi di Asia. Manakala, dalam kedudukan QS World University Rankings 2016/2017 (mengikut subjek), 6 bidang pengajian di UTM telah disenaraikan dalam kedudukan 100 terbaik di dunia.

Malah, untuk pertama kalinya, UTM telah termasuk dalam kalangan Top 10 Young Universities di Asia dan memperoleh 5 Bintang untuk the QS Star Rating. Begitu juga di peringkat Times Higher Education Supplement (THES) Inaugural Asia-Pacific University Ranking 2017, UTM menduduki tempat kedua dalam kalangan Universiti Awam di Malaysia.

Namun demikian, ranking bukanlah satu-satunya penanda aras yang menjadikan sesebuah universiti itu hebat. Pada tahun 2017 ini juga, beberapa orang staf UTM telah mendapat pengiktirafan dan meraih pelbagai anugerah dan kejayaan cemerlang dalam bidang masing-masing. Para mahasiswa UTM pula telah mengharumkan nama Universiti menerusi pelbagai pencapaian yang membanggakan.

Antaranya dipilih untuk mengikuti Latihan Kepimpinan Luar Negara yang ditaja oleh Yayasan Sukarelawan Siswa, dianugerahkan Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong bagi tahun 2017/2018, dan juga seorang pelajar kelainan upaya juga telah memenangi geran perniagaan bernilai setengah juta ringgit . Di samping itu, empat mahasiswa kita juga telah terpilih untuk mewakili negara dalam Kejohanan Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur dan berjaya menghadiahkan Malaysia dengan tiga pingat emas dan satu pingat gangsa.

Walau bagaimanapun, tahun 2017 ini juga banyak cabarannya. Antaranya dengan keadaan kewangan yang sangat mencabar dan memberi kesan dalam pelbagai urusan pentadbiran dan kehidupan seharian kita. Perbelanjaan dan peruntukan kewangan serta kemudahan yang dinikmati selama ini terpaksa dihadkan. Namun, situasi ini seharusnya tidak akan mematahkan semangat kita.

Semakin kita menghadapi kekangan, semakin perlu untuk kita berfikir dan bertindak dengan cara yang lebih efisien untuk meneruskan kehidupan dan terus mencapai kejayaan. Saya percaya banyak perkara telah dan akan kita pelajari daripada pelbagai cabaran yang dihadapi ini. Setiap kesukaran akan mengukuhkan aspirasi dan kekuatan kita, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran supaya kita dapat melangkah tahun yang baharu sebagai sebuah institusi yang lebih baik, kuat, lebih berdaya tahan, dan lebih penting lagi sebagai insan yang lebih baik.

Oleh itu, marilah kita bersama-sama bersatu, memperteguhkan ikatan antara kita dan terus maju, atas nama “Kerana Tuhan, untuk Manusia”.

Selamat Tahun Baharu 2018!

 

Fertigasi: Sistem Baja Guna Cara Titisan

Fertigasi cili, terung, tomato, halia dan lain-lain.

Fertigasi adalah gabungan dua perkataan Inggeris iaitu fertilizer dan irrigation. Dalam sistem ini, pembajaan dan pengairan dilakukan secara serentak. Sistem fertigasi juga ialah satu kaedah tanaman alternatif bagi mengelakkan penyakit bawaan tanah (soil borne disease) seperti pitium, di samping meningkatkan hasil tanaman. Penyakit bawaan tanah seperti pitium dan fusarium mengurangkan dan merosakkan hasil tanaman.

Teknik ini adalah kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan titis. Dalam sistem ini, cecair baja disalurkan di dalam pengairan. Ketersediaan nutrien di dalam sistem ini tinggi membolehkan baja diambil oleh tanaman dengan efisien. Dalam kaedah ini, baja cecair dan baja larut air digunakan. Peningkatan efisien baja meningkat 80 hingga 90 peratus dengan penggunaan sistem ini.

Kaedah ini banyak digunakan dalam sistem tanaman tanpa menggunakan tanah

Istilah fertigasi dibentuk daripada dua perkataan bahasa Inggeris iaitu fertigation (pembajaan) dan irrigation (pengairan). Sistem fertigasi menggunakan baja cecair yang dinamakan sebagai larutan stok. Larutan stok ini dinamakan sebagai baja AB atau baja XY. Kepekatan larutan stok ini biasanya disediakan 100 kali ganda pekat daripada yang diperlukan oleh pokok.

Terdapat 14 jenis unsur dalam bentuk sebatian diperlukan sebagai asas bagi mendapatkan satu formulasi baja yang lengkap untuk pertumbuhan pokok.

Kalsium nitrat, Ca(NO3)2 disediakan berasingan daripada sebatian yang mengandungi PO4 dan SO4. Ini bagi mengelakkan berlakunya tindak balas kimia dan seterusnya membentuk pemendakan. Kebiasaannya larutan CA(NO3)2 dan zat ferum disatukan dan disediakan berasingan daripada sebatian lain.

Teknologi fertigasi gantung adalah satu revolusi dalam perusahaan sayur-sayuran dan buah-buahan bagi memastikan kitaran tanaman sentiasa berkualiti serta konsisten.

Kini, dengan teknologi yang dikembangkan Jabatan Pertanian (DOA) mampu mengoptimumkan penggunaan tanah untuk industri berkenaan.

Kelebihan teknologi ini juga dapat meningkatkan pendapatan yang baik disebabkan peningkatan hasil melalui penggunaan baja secara efisien, konsisten dan jangka hayat ekonomik tanaman lebih lama. Risiko serangan penyakit daripada ‘soil borne’ dapat dikurangkan kerana antara kelebihan utama sistem ini ialah kedudukan tanaman tidak berada di atas tanah dan sistem pengudaraan yang lancar.

konsep asas yang membezakan teknologi ini dengan kaedah lain ialah pokok ditanam dalam beg semaian bermedia secara tergantung berasaskan kayu dan dawai serta tali sebagai penyokong.

Antara tanaman sayur berbuah yang sesuai ialah timun, kacang panjang, petola, terung panjang, cili dan juga sayuran berdaun sebagai kitaran tanaman. Kelebihan mengamalkan teknik fertigasi gantung adalah dapat mengurangkan kos tenaga kerja dari sudut kawalan rumpai, kawalan serangga perosak, penyakit serta kerja memungut hasil.

Secara keseluruhan kos tenaga kerja dan racun kimia dapat dikurangkan hingga 50 peratus berbanding penanaman secara fertigasi biasa.

Kandungan baja A:

Ca(NO3)2Fe

Kandungan baja B:

KNO3
KH2PO4
MgSO4
MnSO4
CuSO4,
ZnSO4
Asid borik
Ammonium molibdat atau natrium molibdat.

Rujukan:
Manual Teknologi Fertigasi Penanaman Cili, Rockmelon dan Tomato.
Fertigasi Cili: Penanaman Cili Menggunakan Sistem Fertigasi Terbuka
Fertigasi Halia: Teknologi Penanaman Halia Secara Fertigasi.