Polisi dan Tatacara Perolehan Kerja UTM

Polisi dan Tatacara Perolehan Kerja UTM adalah untuk rujukan dan akan digunakan bagi keseluruhan perolehan kerja di peringkat Universiti dalam pelaksanaan dan pengendalian projek-projek terutamanya di Pejabat Harta Bina selaku peneraju perolehan kerja di UTM.

PTJ dibenarkan mengendalikan perolehan kerja bagi nilai di bawah RM20,000.00 dengan syarat mendapat kelulusan bertulis dari Pejabat Harta Bina terlebih dahulu (sila rujuk Polisi Item 4).

Ia juga menjadi SOP proses perolehan Bahagian Kontrak, Pejabat Harta Bina berdasarkan kepada keperluan dan prosedur Kerajaan semasa dan disesuaikan dengan keperluan perolehan di UTM.

Sila muat turun Polisi dan Tatacara Perolehan ini untuk rujukan :

POLISI PERLAKSANAAN BAGI TATACARA PEROLEHAN KERJA UTM

Segala pertanyaan berhubung perkara tersebut boleh diajukan kepada Sr. Ahmad Zulkepli bin Md. Tamami di emel zulkepli@utm.my atau Pn. Junaidah binti Hj. Hanafiah di emel jun@utm.my

 

Sumber :

Bahagian Kontrak
Pejabat Harta Bina
81310 UTM, Johor Bahru
Johor, Malaysia

Permohonan Tawaran Kursus Akademik di IPTA Malaysia (UTM)

Permohonan melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi awam tempatan Malaysia dan kursus yang ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

List of Programme Offered

School/Faculty:
Bachelor of Science in Architecture
Bachelor of Quantity Surveying
Bachelor of Urban & Regional Planning
Bachelor of Landscape Architecture
Bachelor of Science in Construction
Faculty of Built Environment
Bachelor of Engineering (Civil)
Faculty of Civil Engineering
Bachelor of Engineering (Electrical-Mechatronic)
Bachelor of Engineering (Electrical-Electronic)
Bachelor of Engineering (Electrical)
Faculty of Electrical Engineering
Bachelor of Engineering (Chemical- Bioprocess)
Bachelor of Engineering (Chemical)
Bachelor of Engineering (Petroleum)
Bachelor of Engineering (Chemical- Gas)
Bachelor of Engineering (Nuclear)
Faculty of Chemical & Energy Engineering
Bachelor of Engineering (Mechanical)
Bachelor of Engineering (Mechanical-Aeronautics)
Bachelor of Engineering (Mechanical-Automotive)
Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Offshore Engineering)
Bachelor of Engineering (Mechanical-Materials)
Bachelor of Engineering (Mechanical-Manufacturing)
Bachelor of Engineering (Mechanical-Industrial)
Faculty of Mechanical Engineering
Bachelor of Engineering (Geomatic)
Bachelor of Science (Geoinformatics)
Bachelor of Science (Property Management)
Bachelor of Science (Land Administration & Development)
Faculty of Geoinformation & Real Estate
Bachelor of Management (Technology)
Bachelor of Management (Marketing)
Bachelor of Science (Human Resource Development)
Bachelor of Accounting
Bachelor of Psychology with Human Resource Development
Faculty of Management
Bachelor of Science (Mathematics)
Bachelor of Science (Industrial Mathematics)
Bachelor of Science (Chemistry)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
Bachelor of Science (Physics)
Bachelor of Science (Industrial Physics)
Faculty of Science
Bachelor of Computer Science (Computer Networks & Security)
Bachelor of Computer Science (Software Engineering)
Bachelor of Computer Science (Graphics & Multimedia Software)
Faculty of Computing
Bachelor of Engineering (Bio- Medical)
Bachelor of Science (Industrial Biology)
Bachelor of Science (Biology)
Faculty of Bioscience & Medical Engineering
Bachelor of Mechanical Precision Engineering
Bachelor of Electronic Systems Engineering
Bachelor of Chemical Process Engineering
Malaysia- Japan International
Institute of Technology

Contact Us for Information:

Undergraduate Admission for Local Student
Student Recruitment & Admission Division
Office of Deputy Vice Chancellor (Academic & International)
Block F54, Level 2,
Universiti Teknologi Malaysia
UTM Johor Bahru,
81310 Johor Malaysia
Phone : (6)07 – 37645/ 37809/ 37632/ 37795/ 37573
Fax : (6)07 – 5537546
Email : ugrad@utm.my

Permohonan Sarjana Mengenai Pengurusan di UTM (PEMASARAN)

Terima kasih kerana minat anda dalam Fakulti Pengurusan. Fakulti menawarkan program dalam pengurusan teknologi, pemasaran, pembangunan sumber manusia, psikologi industri dan organisasi dan perakaunan. Sama ada anda sedang mencari program sarjana atau siswazah, Fakulti Pengurusan adalah tempat untuk anda. Kami berdedikasi untuk mendidik pelajar dan pelajar Malaysia di seluruh dunia. Di Fakulti Pengurusan, anda akan mendapati ahli fakulti yang berkomitmen dan keadaan kemudahan pengajaran dan pembelajaran seni.

Laman web ini merangkumi maklumat dan sumber yang berguna untuk pelajar semasa di fakulti.

Program Akademik

Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Sarjana Muda Psikologi dengan Pembangunan Sumber Manusia
Sarjana Muda Perakaunan
Sarjana Pengurusan
Pengkhususan: Pengurusan Teknologi
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia
Sarjana Falsafah
Bidang: Pengurusan
Sarjana Falsafah
Bidang: Pembangunan Sumber Manusia
Doktor Falsafah
Bidang: Pengurusan
Kemasukan (Siswazah)

Pelajar tempatan: Maklumat mengenai proses kemasukan, cara memohon, bayaran
Pelajar antarabangsa: Maklumat mengenai proses kemasukan, cara memohon, yuran

Kemasukan (Siswazah)
Pelajar tempatan: Maklumat mengenai proses kemasukan, cara memohon, bayaran
Pelajar Antarabangsa: Maklumat mengenai proses kemasukan, cara memohon, yuran
Sekolah Pengajian Siswazah.

Sumber untuk Siswazah
Kalendar Akademik
Panduan Akademik
Facebook FM
Sistem Latihan Perindustrian (ITS-UTM)
Webmail Pelajar
Sistem Pengurusan Maklumat Akademik (AIMS)
Perpustakaan UTM
UTM e-learning

Sumber untuk Pascasiswazah
Pejabat Pengajian dan Penyelidikan Siswazah FM
Kalendar Akademik
Facebook FM
Webmail Pelajar
Perpustakaan UTM
Sekolah Pengajian Siswazah

Sumber lain
Pusat Pengajaran & Pembelajaran
Penilaian pengajaran

Multimedia Presentationsvideo_icon
MyLinE: Sumber Dalam Talian

A. Pengenalan

Program ini direka bentuk untuk para graduan dengan pengalaman bekerja yang berminat dalam membina kerjaya dalam bidang perniagaan dan pengurusan tanpa mengira kelayakan sarjana sebelum ini. Ia juga bertujuan untuk pelajar berpotensi yang baru-baru ini lulus dari kajian sarjana muda mereka dan sedang mencari pendidikan pengurusan yang berkaitan dengan isu-isu berasaskan teknologi. Struktur program ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran penyelidikan dalam kajian pengurusan dan teknologi. Program ini menggabungkan teras yang menantang disiplin pengurusan dengan peluang untuk meneruskan bidang kepentingan peribadi dalam isu atau bidang teknologi melalui kajian berasaskan penyelidikan

B. Struktur Program

Terdapat dua komponen untuk program tersebut iaitu Kursus yang Diajarkan (21 Jam Kredit) dan Disertasi Penyelidikan (21 Jam Kredit) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1:

Jadual 1: Struktur Program

Kursus Teras Penyelidikan Kursus Elektif
Pengurusan Kewangan Korporat (3)
Elektif Fakulti (3) *
Disertasi **
Pengurusan Sumber Manusia (3)
Elektif Universiti (3)

Pengurusan Pemasaran (3)

Pengurusan Operasi & Teknologi (3)

Pembangunan Organisasi (3)

Catatan:

Nombor dalam kurungan () merujuk kepada kredit
* Fakulti mempunyai budi bicara penuh dalam mana-mana tawaran kursus elektif.
** Jumlah kredit untuk disertasi ialah 21 kredit
I) Komponen Kursus Tauliah

Kursus yang diajarkan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang sangat baik dalam prinsip-prinsip utama pengurusan dan perniagaan serta perspektif antarabangsa mengenai pemacu utama kepada kejayaan perniagaan. Teori, amalan, masalah semasa dan isu berkaitan disiplin pengurusan akan dibincangkan secara mendalam.

Bagi setiap kursus, penilaian berterusan akan menyumbang 70% daripada markah terakhir manakala peperiksaan akhir akan menyumbang 30% lagi. Gred minimum untuk lulus kursus ialah B-.

Ii) Komponen Penyelidikan

Tumpuan disertasi penyelidikan adalah untuk membangunkan pengetahuan dan keupayaan dalam melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kajian pengurusan yang cenderung kepada isu-isu teknologi. Pelajar akan menjalankan penyelidikan dan perlu menghasilkan disertasi dengan panjang kira-kira 120 muka surat.

Kemajuan penyelidikan mesti dilaporkan kepada Sekolah Pengajian Siswazah pada akhir setiap semester menggunakan Borang Laporan Kemajuan (UTM (PS) -03/9) dan ia mesti disahkan oleh penyelia pelajar. Gagal mengemukakan laporan kemajuan, pelajar akan diberi status “tidak memuaskan”

Penyerahan cadangan dan disertasi akhir adalah tertakluk kepada kelulusan penyelia masing-masing. Pelajar akan dinilai oleh panel pemeriksa dan keputusan penilaian boleh sama ada lulus, lulus dengan pembetulan kecil, lulus dengan pembetulan utama atau gagal.

C. Mod dan Tempoh Pengajian

Terdapat dua mod pengajian iaitu masa dan separuh masa dan tempoh mod ini adalah seperti berikut:

Sepenuh masa: 3 semester (Minimum) hingga 6 semester (Maksimum)
Paruh waktu: 4 semester (Minimum) hingga 8 semester (Maksimum)

D. Syarat Kemasukan

Keperluan kemasukan program ini adalah seperti berikut:

Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dari Universiti Teknologi Malaysia atau dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti.
Pelajar antarabangsa yang bahasa Inggerisnya bukan bahasa ibunda mereka perlu mencapai salah satu kelayakan bahasa Inggeris berikut:
A. Skor band keseluruhan minimum 6.0 pada ujian IELTS.
B. Skor minimum 550 dalam TOEFL
Catatan:

Kelayakan bahasa Inggeris di atas hanya sah jika diambil dalam tempoh dua tahun sebelum permohonan dibuat.
Pelajar yang tidak memenuhi syarat bahasa Inggeris di atas perlu menghadiri dan lulus Kursus Persediaan Bahasa Inggeris yang dijalankan oleh universiti.

Untuk maklumat lanjut mengenai keperluan kemasukan pelajar antarabangsa, sila klik di sini:
http://www.utm.my/admission/postgraduate-programme-international-students/

 

Objektif Program

Untuk menghasilkan graduan yang dapat menerapkan pengetahuan pemasaran mereka, kemahiran pengurusan dan dapat menganalisis strategi perniagaan dalam persekitaran ICT.
Melahirkan graduan yang mempunyai keupayaan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan secara kritis, secara logik, kreatif dan analitikal berdasarkan fakta dan idea yang kukuh dalam memenuhi keperluan pasaran di seluruh dunia.

Kami berharap untuk mendengar daripada anda!

Kisah Motivasi Antara Pekerja dan Majikan

 

Cerita Motivasi Kerja Yang Menakjubkan

Sebahagian besar orang tidak pernah tahu untuk apa mereka dilahirkan ke dunia ini. Mungkin kerana terlalu sibuk dengan segala bentuk “perjuangan”, seterusnya merasa tidak terlalu kisah dan peduli dengannya.

Sebahagian lagi, yang biasanya adalah seperti “pengekor” atau “me too” iaitu orang-orang yang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keberadaan mereka dalam kehidupan. Sepertinya begini….kayanya begitu…kata motivator si Mario Teguh…tapi yang pastinya ? Don’t have idea !

Namun selebihnya iaitu golongan terakhir, biasanya hanya segelintir sahaja orang-orang yang menemukan “visi” atau “jati diri” mereka di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya kebetulan lahir, sekadar hidup, bertahan agar tetap hidup, tua kerana memang harus tua, kahwin lagi jika ada kesempatan, lalu berharap mati dan masuk surga, namun adalah orang-orang yang hidup dalam erti yang sebenar-benarnya.

Tentang motivasi dalam kerja yang boleh menjadi inspirasi yang menakjubkan bagi kita untuk meningkatkan prestasi dan kerjaya kita semua yang membacanya, baik itu usahawan, pengusaha maupun pekerja. Semuanya cukup singkat untuk dibaca, dan ada yang lucu serta ada dari kisah nyata di mana tokohnya adalah seorang pekerja keras. Diambil dari pelbagai motivator terkenal seperti Mario Teguh. Seperti kita tahu kadang apabila kita bekerja, itu menjadi sebuah rutin yang menjengkelkan. Kadang ingin kita keluar dari perkara itu dan membentuk sesuatu yang baru walau terkadang kita juga takut akan berubah. Semua cerita dibawah ini ada yang fiktif dan ada yang benar-benar kisah nyata.

Namun semuanya mengajar kita bagaimana seharusnya manusia hidup, bagaimana dengan bekerja keras kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan supaya kita boleh disebut menjadi orang berjaya. Jalan untuk menuju ke sana memang tidak mudah bahkan terkadang terasa lebih sukar daripada kemampuan yang kita miliki. Tapi percayalah setiap kesulitan ada akhirnya, dengan keberanian dan kerja keras kita boleh mengubahnya, kita boleh mendapatkan apa-apa yang bahkan mungkin bagi orang lain adalah perkara mustahil untuk dilakukan.berikut adalah kumpulan cerita motivasi yang pastinya sangat berguna bagi para pekerja keras seperti pengusaha atau pekerja…

Para pembaca budiman semua berikut ini cerita tentang motivasi dalam kerja yang dapat menjadi inspirasi yang menakjubkan bagi kita untuk meningkatkan prestasi dan karier kita semua yang membacanya, baik itu wirausaha, pengusaha mahupun karyawan. Semuanya cukup singkat untuk dibaca, dan ada yang lucu serta ada dari kisah nyata dimana seorang tokohnya adalah seorang pekerja keras.

Cerita Motivasi Kerja : Kisah Si Penebang Pohon
Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Kerana gaji yang dijanjikan serta kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin.
Ketika mula bekerja, si majikan memberikan sebilah kapak dan menunjukkan kawasan kerja yang harus diselesaikan dengan tempoh waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon.

Hari pertama bekerja, dia berhasil menebang 8 batang pohon. Petang hari, mendengar hasil kerja si penebang pohon, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus, “Hasil kerja kamu sungguh luar biasa! Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu”.
Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil menebang 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil ditumbangkan. “Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku, bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?” fikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi.

Sang majikan menyemak dan bertanya kepadanya, “bila terakhir kamu mengasah kapak?”
“Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu, saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga ke petang dengan sekuat tenaga”. Kata si penebang.
“Patutlah!, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja? Dengan kapak baru dan terasah, maka kamu boleh menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk macam mana pun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimum.

Sekarang mulalah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja!” kata sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah-olah, sibuk, sibuk dan sibuk, sehingga seringkali melupakan perkara lain yang sama pentingnya, iaitu beristirehat sejenak mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamik, berwawasan dan selalu baru !

Moral of the story: Setiap hari kita seharusnya menambahbaik sesuatu yang baru dalam kehidupan seharian kita.

Webometrics: UTM di Tangga Kedua Malaysia Julai 2017

 

 

Pada 29 Julai 2017 Laman web UTM menduduki ranking kedua tertinggi di kalangan Universiti Malaysia yang disenaraikan oleh Ranking Webometrik universiti-universiti dunia, kali ini dengan beberapa perubahan pada metodologi pengiraan sebelumnya.

Sains webometrik (juga cybermetrics) cuba untuk mengukur World Wide Web untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bilangan dan jenis hiperpautan, struktur World Wide Web dan corak penggunaan. Menurut Björneborn dan Ingwersen (2004), definisi webometrics adalah “kajian aspek kuantitatif pembinaan dan penggunaan sumber maklumat, struktur dan teknologi pada lukisan Web pada pendekatan bibliometrik dan informetrik.” Istilah webometrik pertama kali dicipta oleh Almind dan Ingwersen (1997). Takrif kedua webometrics juga telah diperkenalkan, “kajian kandungan berasaskan web dengan kaedah kuantitatif terutamanya untuk matlamat penyelidikan sains sosial menggunakan teknik yang tidak khusus untuk satu bidang pengajian” (Thelwall, 2009), yang menekankan perkembangan Kaedah yang digunakan untuk digunakan dalam sains sosial yang lebih luas. Tujuan definisi alternatif ini adalah untuk membantu mempublikasikan kaedah yang sesuai di luar disiplin sains maklumat dan bukannya menggantikan definisi asal dalam sains maklumat.

Bidang saintifik yang sama adalah Bibliometrik, Informetrik, Scientometrics, etnografi Maya, dan perlombongan Web.

Hubungan graf berasaskan laman. Idea ini diambil dari kertas “masalah pembikinan kos penyiar Web yang menyumbang sebagai permainan koperasi”
Satu langkah yang agak mudah adalah “Faktor Kesan Web” (WIF) yang diperkenalkan oleh Ingwersen (1998). Ukuran WIF dapat didefinisikan sebagai jumlah halaman web dalam laman web yang menerima link dari laman web lain, dibahagikan dengan jumlah halaman web yang diterbitkan di situs yang dapat diakses oleh crawler tersebut. Walau bagaimanapun, penggunaan WIF telah diabaikan kerana artifak matematik yang diperoleh daripada pengagihan undang-undang kuasa pembolehubah ini. Penunjuk lain yang menggunakan saiz institusi dan bukan bilangan laman web telah terbukti lebih berguna.

Webometrics University Ranking adalah sistem ranking berdasarkan kehadiran web universiti, penglihatan dan akses web. Sistem ranking ini mengukur seberapa kuat universiti hadir di web oleh domain web sendiri, sub-halaman, fail kaya, artikel ilmiah dll. Hipotesis pusat pendekatan ini adalah bahawa kehadiran web adalah penunjuk yang boleh dipercayai dari prestasi global dan prestij universiti dan oleh itu, adalah cara tidak langsung untuk mengukur semua misi universiti (pengajaran, penyelidikan, pemindahan). Walaupun Web diiktiraf secara umum sebagai salah satu alat yang paling relevan untuk komunikasi ilmiah, masih sangat jarang penunjuk ini digunakan untuk penilaian penyelidikan saintifik dan prestasi akademik universiti. Petunjuk Webometrik disediakan untuk menunjukkan komitmen institusi kepada penerbitan Web.

Satu kertas penyelidikan dalam jurnal saintifik yang dikaji semula oleh Scientometrics mendapati “persamaan yang munasabah” antara kedudukan Webometrics dan kedudukan universiti terkemuka lain walaupun menggunakan satu set ciri yang sangat berbeza untuk menentukan kedudukan universiti masing-masing. Kesamaan ini meningkat apabila perbandingannya hanya terhad kepada universiti-universiti Eropah.

Universiti terkemuka menerbitkan berjuta-juta halaman yang dihasilkan oleh puluhan jabatan dan perkhidmatan, beratus-ratus pasukan penyelidikan dan beribu-ribu sarjana. Kehadiran web yang kuat memaklumkan pelbagai faktor yang jelas berkaitan dengan kualiti global institusi: ketersediaan sumber komputer yang luas, literasi internet global, dasar yang mempromosikan demokrasi dan kebebasan bersuara, persaingan untuk keterlihatan antarabangsa atau sokongan akses terbuka Inisiatif, antara lain.

Lata Jernih: Pusat Pelancongan UTM, Johor Bahru Malaysia

Lata Jernih, satu produk terbaru ekopelancongan terletak di Hutan Rekreasi dalam kampus UTM Johor Bahru. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) me­nyasarkan kehadiran lebih 30,000 pelancong dari dalam dan luar negara melawat produk Kampus Ekopelancongan yang terdapat di universiti berkenaan pada tahun ini.

Naib Canselor, Profesor Datuk Dr. Ir. Wahid Omar berkata, ketika merasmikan Lata Jernih pada 21 mei 2017, katanya sasaran itu meningkat berban­ding kira-kira 20,000 pelancong pada tahun lalu dan yakin mampu dicapai menerusi pembukaan Lata Jernih di Hutan Rekreasi UTM yang terletak dalam kampus induk universiti berkenaan di Skudai

Seramai 52 orang mahasiswa dan 10 staf dari Jabatan Lanskap, Fakulti Alam Bina UTM terlibat dalam membangunkan Lata Jernih itu yang turut mendapat kerjasama dari Unit Kampus Ekopelancongan, Pejabat Harta Bina dan Pusat Kerjaya UTM.

“Pembinaan Lata Jernih dijalankan menerusi program Job On Campus untuk memberi pengalaman kerja sebenar kepada mahasiswa UTM mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari di bilik kuliah kepada situasi kerja sebenar.

“Menerusi program ini UTM berjaya menjimatkan dua petiga daripada kos sebenar jika diserahkan kepada kontraktor luar,’ katanya.

Majlis perasmian dihadiri oleh Pengarah Harta Bina Profesor Dr Abdul Latif Salleh, Pengarah Pusat Kerjaya Prof. Madya Dr. Othman Ibrahim dan Pensyarah Jabatan Senibina Lanskap Prof. Madya Dr Mohd Sarofil Abu Bakar.

Naib Canselor berkata, konsep pembinaan Lata Jernih yang dilakukan secara manual tanpa penggunaan peralatan berat bagi mengelakkan kerosakan kawasan sekitar untuk mengekalkan persekitaran semula jadinya. Bahan binaan semulajadi juga turut digunakan termasuk batu dan kayu yang terdapat di kawasan sekeliling.

Menurut Prof Datuk Ir Dr Wahid Omar , nama Lata Jernih diilhamkan daripada perkataan ‘lata’ dalam bahasa Inggeris yang memberi makna ‘cascade’, iaitu jeram dengan airnya yang jernih mengalir secara ber­tingkat-tingkat.

Katanya, pusat rekreasi dan riadah yang menelan kos sebanyak RM49,000 itu telah dibangunkan menggunakan kepakaran 10 kaki­tangan dan 52 mahasiswa daripada Jabatan Landskap, Fakulti Alam Bina menerusi projek Job on Campus (JoC) dengan kerjasama Unit Kampus Ekopelanco­ngan, Pejabat Harta Bina dan Pusat Kerjaya UTM.

“Buat permulaan ini, caj ma­suk ke Lata Jernih hanyalah RM1 seorang dan dibuka setiap hari bermula pukul 8.30 pagi sehingga 6 petang.

“Kedudukannya yang terletak di dalam Hutan Rekreasi UTM seluas 53 hektar ini dapat memberi nilai tambah bagi mereka yang ingin menjalankan aktiviti perkhemahan dan motivasi selain pelbagai aktiviti menarik lain yang disediakan seperti mema­nah, paintball dan all terrain vehicle (ATV),” katanya.

Pengisytiharan Harta Penjawat Awam UTM

Pengisytiharan Harta Kakitangan Awam

Pengenalan
Perisytiharan Harta bermaksud perisytiharan harta kali pertama, harta tambahan, pelupusan harta dan termasuk pengakuan tiada perubahan ke atas pemilikan harta.
Di bawah Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, semua pegawai dikehendaki mengisytiharkan secara bertulis kepada Ketua Jabatan masing-masing segala harta yang dimiliki olehnya atau isteri atau suami atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isteri atau suaminya atau anaknya.

Kewajipan Mengisytiharkan Harta
Semua pegawai dikehendaki mengisytiharkan harta apabila:
1.Dilantik ke dalam perkhidmatan awam;
2. Dikehendaki oleh Kerajaan;
3. Memperolehi harta tambahan; dan
4. Melupuskan harta.

Tempoh Perisytiharan Harta
Semua pegawai dikehendaki membuat perisytiharan harta sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima (5) tahun.
Sekiranya dalam tempoh tersebut tiada sebarang perubahan ke atas harta, pegawai perlu mengisytiharkannya melalui Borang Pengakuan Tiada Perubahan ke Atas Pemilikan Harta.

Jenis-jenis Pemilikan Harta: 1. Harta tak alih:
i. Tanah, termasuk tanah yang diduduki di bawah lesen pendudukan sementara;
ii. Segala jenis tempat kediaman seperti rumah, rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium;
iii. Bangunan, termasuk rumah kedai atau ruang kedai, ruang pejabat atau warung;
2. Harta alih:
i. Apa-apa bentuk wang tunai di mana jua dideposit atau disimpan;
ii. Syer, saham, dibentur, bon atau sekuriti lain;
iii. Apa-apa bentuk lesen atau permit perdagangan, perniagaan atau komersial;
iv. Apa-apa harta alih yang lain, termasuklah segala jenis kenderaan motor, barang kemas, keahlian kelab, perabot rumah dan alat sukan yang harga belian tiap-tiap satunya melebihi 6 bulan emolumen atau RM10,000.00 mengikut mana yang lebih rendah.

Semua pegawai dikehendaki membuat Perisytiharan Harta apabila:
– Dilantik ke dalam Perkhidmatan Awam
– Dikehendaki oleh Kerajaan
– Memperolehi harta tambahan / melupuskan harta
– Semua pegawai dikehendaki membuat perisytiharan harta sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 5 tahun
– Sekiranya dalam tempoh tersebut pegawai tidak memperolehi apa-apa harta tambahan atau melupuskan harta,
pegawai perlu membuat pengakuan mengenainya.

Jenis Harta Tak Alih :
– Tanah termasuk tanah TOL (Lesen Pendudukan Sementara)
– Segala jenis tempat kediaman, rumah, pangsapuri
– Bangunan seperti rumah kedai, ruang pejabat, gudang

Jenis Harta Alih :
– Apa-apa bentuk wang tunai di mana jua disimpan
– Saham, debentur, bon dan sekuriti
– Apa-apa bentuk lesen atau permitp satunya melebihi 6 bulan emolumen atau RM10,000 mengikut mana yang lebih rendah.
**Mohon rujuk kepada PP Bil. 3 Tahun 2002 untuk keterangan lebih lanjut.

Pemilik Kompetensi perlu menyemak sama ada maklumat pasangan dan tanggungan tersebut telah diisikan dengan lengkap di Modul Rekod Peribadi dan disahkan oleh Pentadbir Agensi masing-masing terlebih dahulu.

Harta tersebut perlu diisytiharkan.
Semua kenderaan bermotor perlu diisytiharkan tanpa mengira had nilai. Rujuk Surat Edaran JPA bertarikh 29 Mac 2010 para 4, ‘Dengan berkuatkuasanya P.U.(B)104/2010 : Semua pegawai awam adalah diwajibkan mengisytiharkan apa-apa jenis kenderaan bermotor kepada Ketua Jabatan masing-masing. Kegagalan pegawai awam mengisytiharkan kenderaan bermotor yang dimilikinya adalah merupakan suatu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan tatatertib’.
Tugas kawalan dan pengawasan tatatertib termasuk perisytiharan harta adalah di bawah tanggungjawab Ketua Jabatan. Pegawai boleh dituduh melanggar peraturan perisytiharan harta sepertimana yang terkandung dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 serta ingkar perintah kerana melanggar Peraturan 4(2)(i) atau Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.

 

Sistem Pengumpulan Mata MyCPD UTM

Hari ini nak berkongsi sedikit maklumat, tahukah anda di UTM ada memperkenalkan satu sistem yang boleh merekodkan jumlah Mata CPD setiap kali seseorang staf UTM yang telah hadir setiap majlis ilmu yang dikelolakan mana-mana unit atau jabatan di UTM.

Sistem ini diwujudkan untuk menggalakkan staf UTM untuk menambah nilai ilmu dalam kaedah pembelajaran secara berterusan atau CPD dilaksanakan bagi meningkatkan keberkesanan pembangunan ilmu pengetahuan dan kemahiran setiap staf. Secara tidak langsung, laluan kerjaya lebih jelas bagi setiap staf di UTM seperti yang dilaksanakan oleh badan-badan profesional lain.

Pejabat Pendaftar yang dipertanggungjawab untuk mengawal sistem ini sentiasa berusaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang berurusan dengan mereka. Bagi tujuan tersebut dari semasa ke semasa pejabat ini akan mengadakan kajian kepuasan pelanggan secara on line mahupun manual bagi mendapatkan maklumbalas untuk digunakan sebagai asas dalam menambahbaik perkhidmatan kami.

Disamping itu bagi memastikan perkhidmatan yang diberi mematuhi piawaian yang ditetapkan, aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti giat dilaksanakan. Dimulai dengan persijilan Amalan 5S sejak 2010 dan baru-baru ini Pejabat Pendaftar telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan Pengurusan Modal Insan, Keselamatan dan Pentadbiran Pejabat Pendaftar.

Mereka mengalu-alukan sebarang cadangan, komen dan pendapat untuk memperbaiki mutu penyebaran maklumat dan fungsi laman web kami sebagai salah satu medium penyampaian maklumat yang berkesan. Pelaksanaan Sistem Pengumpulan Mata MyCPD Staf Pengurusan Profesional Dan Pelaksana (PPP) UTM. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Universiti telah bersetuju melaksanakan Sistem Pengumpulan mata MyCPD Pengurusan Profesional dan Pelaksanana (PPP) di Universiti Teknologi Malaysia.

Pembangunan Profesional Berterusan atau Continuous Professional Development (CPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi dan bakat staf.

Melalui kaedah ini, staf PPP bukan sahaja digalakkan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran profesional, malah nilai dan amalan profesional melalui budaya pembelajaran berterusan turut ditekankan. Selain itu, ia juga memberi pengiktirafan kepada staf PPP yang memberi sumbangan dan menaikkan imej Universiti.

Sejajar dengan itu, MyCPD PPP UTM diwujudkan bertujuan untuk mengumpul data kursus staf melalui pengumpulan mata bagi menggantikan kaedah pengiraan kehadiran tujuh (7) hari latihan atau bersamaan 42 jam setahun. Jumlah mata minimum MyCPD PPP UTM adalah 42 mata setahun. Pelaksanaan sistem pengumpulan mata MyCPD PPP UTM berkuat kuasa pada tahun 2015. Sebanyak lima (5) peratus daripada jumlah mata MyCPD yang dikumpul oleh staf PPP akan diambil kira untuk Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (e-LNPT) bermula tahun 2016.

MyCPD PPP UTM adalah untuk staf Kumpulan Pengurusan Profesional dan Pelaksana yang berstatus tetap dan kontrak (lantikan UTM) sahaja. Sehubungan itu, semua staf Kumpulan Pengurusan Profesional dan Pelaksana diminta mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya.

 

Sistem Capaian Pantas UTM

Sistem Capaian Pantas UTM seperti berikut :

 1. Sistem HRfin UTM,
 2. Sistem UTMfin (Sistem Kewangan)
 3. Email Rasmi UTM (Integrasi Google Gmail)
 4. Sistem HRMIS (Government)
 5. Sistem Tempahan Kenderaan UTM (VRMS)

PENGENALAN
Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).

KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)
IT telah muncul sebagai teknologi yang berbeza melalui teknik fokus dan pengkomputeran, telekomunikasi dan multimedia.

Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan.

Definasi Rangkaian: Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.

KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING):

 1. Berkongsi Fail.
 2. Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat.
  Memindahkan Fail.
 3. Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain.
  Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos.
 4. Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus, Access dll. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.
  Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data.
 5. Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.
  Berkongsi Pencetak, Pengimbas, CD-Rom dll.
 6. Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain.
 7. Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail).
 8. Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.

Sistem Komputer dan Rangkaian

• Database System Administrator

• Database Designer

• System Programmer

• Information System Officer

• System Analyst

• Web Designer / Developer

• Information System Executive

• Computer Security Executive

• System Administrator

• Network Administrator

• Pembantu Jurutera

• Pembantu Pentadbir Sistem

• Penyelia Sistem Komputer

• Juruteknik Sistem Komputer

• Usahawan Sistem Komputer & Rangkaian

 

Selamat Datang Ke Sistem Maklumat Universiti (HRFin)

PEMAKLUMAN PENGGUNA UTMHR

1. PENGGUNAAN BROWSER MOZILLA ver 3.6 (keatas)
Untuk makluman semua pengguna UTMHR digalakkan menggunakan Browser Mozilla 3.6 dan ke atas untuk mendapatkan paparan terbaik.

Sila Download di (Manual pengguna untuk instalasi turut disertakan) :-

Mozilla Firefox for Windows
Mozilla Firefox 30.0
2. KHIDMAT SOKONGAN PENGGUNA SISTEM UTMHR (HelpDesk)
Untuk Id Pengguna dan Katalaluan UTMHR, mohon berhubung ADU@IT di talian 32136.

Program Pascasiswazah Separuh Masa UTM

Program Pascasiswazah Separuh Masa / Program Khas

Program luaran adalah program yang biasanya ditawarkan di luar kampus di pusat pengajian terpilih. Kuliah biasanya dijalankan kelas pada hujung minggu atau di pusat latihan syarikat. Program ini terbuka kepada semua pelajar Malaysia dan Antarabangsa dengan Pas Pekerjaan Malaysia.

 • Direka khas untuk profesional yang bekerja
 • Jadual waktu yang fleksibel (boleh dibuat untuk memenuhi masa pelajar)
 • Mengikuti kurikulum program arus perdana
 • Mengekalkan 100% pertemuan / kuliah bersemuka

Yuran pengajian berbeza-beza. Tertakluk kepada lokasi dan program (yuran antara RM19,000-RM28,000) * (kecuali Master of Architecture). Nota: Bayaran untuk kelas yang dijalankan di Johor adalah dari RM18,000-RM22,000, Kuala Lumpur dari 25,000-27,000, Pulau Pinang RM28,000-29,000 dan Sabah & Sarawak dari RM28,000-30,000) * Yuran adalah tertakluk kepada perubahan.

-Tertakluk kepada minimum 15 calon untuk menjalankan program ini.

-Kenapa Pilih Program Pascasiswazah Separuh Masa di UTM?

-Semua program Pasca Siswazah kami meliputi pelbagai disiplin dan semua program mematuhi MQF dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

 •     Pemrogram dimiliki sepenuhnya oleh fakulti UTM
 •     Ijazah diiktiraf di peringkat antarabangsa
 •     Pengalaman Pembelajaran Berkualiti
 •     Pakej yuran yang kompetitif dan dibayar secara ansuran (* Bersyarat atas keperluan mesyuarat)
 •     Mampu – Layak untuk pinjaman bank, pengeluaran KWSP dan pinjaman PTPTN * Tempoh & syarat
 •     Pensyarah dan Profesor yang berkelayakan yang secara aktif menjalankan penyelidikan
 •     Program berstruktur ke arah tamat pengajian
 •     Pelajar dianugerahkan tatal gelar mereka di Kampus Utama UTM

Seni Bina, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Matematik, Pendidikan, MBA, Pengurusan, Sumber Manusia, Pembinaan, Pentadbiran Tanah, Geomatik, Harta Tanah, Pengurusan Aset & Keselamatan, Kejuruteraan Perisian.

Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal, Kapal & Luar Pesisir, Automotif, Aeronautical, Keselamatan & Kesihatan Persekitaran, Pendidikan, MBA, Pengurusan, Sumber Manusia, Pembinaan, Pentadbiran Tanah, Geomatik, Harta Tanah, Pengurusan Aset & Kemudahan, Pengurusan IT,

Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Elektronik & Komunikasi, Kejuruteraan Sistem Komputer & Elektronik,, Mekatronik & Kawalan Automatik, Sistem Komputer & Mikroelektronik, Kejuruteraan Awam, Pentadbiran & Pembangunan Tanah.

Kejuruteraan Elektrik, Pendidikan, TESL & Kejuruteraan Awam.

* Senarai program yang ditawarkan di pusat pembelajaran adalah tertakluk kepada perubahan. Untuk senarai kemas kini program yang ditawarkan dan pusat pembelajaran, sila emel ke pgrad@utm.my atau dengan melayari untuk semak DISINI

https://www.google.com.my/maps/@1.558037,103.646458,15z/data=!4m2!10m1!1e2?hl=en

Google Maps: https://www.google.com.my/maps/place/Universiti+Teknologi+Malaysia/@1.558037,103.646458,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8c133d77584b5ff8!8m2!3d1.5584904!4d103.6381826?hl=en

 

Soalan Lazim mengenai Program Luar Lepas Pasca Siswazah

Hubungi:

Syazli: msyazli@utm.my (07-5537547)

Fauziyana: fauziyana.nur@utm.my (07-5537777)

Zila / Ema: maszila@utm.my (07-5537891 / 07-5537639)