Category Archives: Belajar Roc Online

Peruntukan Pembayaran Gaji & Elaun

PERUNTUKAN PEMBAYARAN GAJI & ELAUN Untuk Makluman Pembaca peruntukan pembayaran gaji dan elaun adalah bergantung kepada jenis pelantikan sama ada pelantikan jawatan tetap/kontrak universiti/ kontrak tabung/ sambilan dan sebagainya Peruntukan bagi bayaran gaji dan elaun adalah seperti berikut : Lantikan … Continue reading

Posted in Belajar Roc Online | Leave a comment

Penukaran peruntukan pembayaran Gaji & Elaun ( staf Tabung)

KESILAPAN DALAM PELANTIKAN STAF KONTRAK TABUNG Dalam Penyediaan penyata perubahan pendapatan, KEW 8 ( ROC online) bagi kes pelantikan mungkin akan terjadi kesilapan dalam pemilihan peruntukan  yang digunakan dalam pembayaran gaji ( charge line). Kesilapan ini mungkin berlaku atas sebab tertentu … Continue reading

Posted in Belajar Roc Online | Leave a comment

Pelarasan Pendahuluan Gaji

Pendahuluan Gaji yang dimohon melalui Pengurusan Sumber Manusia kepada Pejabat Bendahari UTM perlu diselaraskan semula bagi melaraskan pinjaman duit Universiti yang didahulukan bagi membayar pendahuluan gaji staf yang terlibat. Pelarasan perlu dibuat melalui penyata perubahan pendapatan ( ROC Online) menunjukan … Continue reading

Posted in Belajar Roc Online | Leave a comment

Pendahuluan Gaji…

Apa Itu Pendahuluan Gaji Pendahuluan Gaji merupakan bayaran pendahuluan akibat daripada gaji tidak dibayar pada tarikh yang ditetapkan sama ada berpunca daripada masalah teknikal sistem ataupun masalah teknikal manusia atau pihak ketiga.   Pendahuluan gaji hanya dibayar jika  a- Staf … Continue reading

Posted in Belajar Roc Online, Gaji Dan Elaun | Leave a comment